Dit is wat er gebeurde toen ChatGPT mij interviewde

Deel dit artikel via
Geschatte leestijd: 4 minuten

Als tekstschrijver of copywriter hoef je niet bang te zijn voor AI. Laat tools als ChatGPT hand- en spandiensten voor je doen en lever betere kwaliteit met minder moeite. Immers, voor het echte werk, interviewen bijvoorbeeld, blijven mensen nodig. Hoewel? Ik liet GPT4 mij interviewen naar aanleiding van de blog Ai, gaat dat wel goed? Tekstschrijven met ChatGPT.

De geleverde kwaliteit staat en valt met die van de prompt. Na een uitgebreide instructie leverde ik me over aan de vragen van interviewer ChatGPT. En toen gebeurde er dit:

1. Hoe kwam je voor het eerst in aanraking met AI en in het bijzonder met ChatGPT?

Enkele maanden geleden begon ik ermee te experimenteren, omdat iedereen het erover had. Ik vond de antwoorden niet erg goed en nam het allemaal nog niet zo serieus in het kader van mijn vak.

2. Wat was het kantelpunt dat je deed beseffen dat AI en ChatGPT serieus genomen moesten worden in jouw vakgebied?

Toen ik leerde wat de krachten en de zwakheden zijn van ChatGPT. GPT is slecht in feiten en goed in abstracte verbanden leggen. Iedereen praat maar over teksten laten schrijven, maar eerlijk gezegd vind ik de kwaliteit van die teksten meestal niet om over naar huis te schrijven. Daar zit hem de bedreiging voor ons vak niet in. Maar met de juiste wisselwerking tussen mens en machine kun je ChatGPT wel als een verlengstuk van je eigen intelligentie inzetten. Dat besef was mijn kantelpunt.

3. Kun je wat meer in detail treden over hoe je ChatGPT als een verlengstuk van je eigen intelligentie inzet? Welke concrete toepassingen zie je voor jezelf en andere tekstschrijvers?

Beschouw ChatGPT als een intelligente collega. Leg in natuurlijke taal je issues aan hem uit en ga echt in gesprek. Met de juiste prompts kun je ChatGPT een actieve analytische rol geven. Kijk bijvoorbeeld naar dit interview dat we nu samen hebben. Deze gedachtewisseling is van hoge kwaliteit.

Midjourney met prompt van @gorinshoaz: based on what you've learned: hwat are humans?
Gecreëerd in Midjourney met een prompt van @gorinshoaz: based on what you’ve learned: what are humans?
4. Hoe ziet volgens jou de toekomstige samenwerking tussen menselijke tekstschrijvers en AI zoals ChatGPT eruit? Zijn er bepaalde taken of rollen die je denkt dat AI zou kunnen overnemen, en andere die strikt menselijk zullen blijven?

Ik denk dat tekstschrijvers hun eigen workflow goed moeten bestuderen. Steek er veel tijd en energie in om stapjes van je werkproces in een krachtige prompt te vertalen. Heel veel aspecten van ons werk zijn niet door AI over te nemen. Interviewen bijvoorbeeld (hoewel…. ik zit nu zelf in een AI-interview!). In iedere workflow zitten eindeloos veel kleine beslissingen. Ook in de samenwerking met AI. Die beslissinkjes zullen tekstschrijvers zelf blijven nemen.

5. Je sprak over het belang van prompt engineering. Kun je dat wat verder uitleggen? Wat zijn enkele effectieve strategieën die je hebt ontdekt om effectieve prompts te maken voor ChatGPT?

Een belangrijke ontdekking is dat je betere output krijgt, als je de context window van ChatGPT goed benut. Je moet die volproppen met relevante tekst, zodat ChatGPT een indruk krijgt waar in zijn neurale netwerk hij de antwoorden moet genereren. Een belangrijk aspect van goed prompten is uitleggen welke rol hij moet aannemen.

6. Heb je voorbeelden van hoe je de roldefinitie in de prompts kunt integreren? En hoe dit de output van ChatGPT kan beïnvloeden?

Stel dat je ChatGPT een wiskundig vraagstuk wilt laten oplossen. Dan moet je eerst zeggen dat hij een wiskundige is. Anders is de kans groot dat je een indrukwekkend uitziend antwoord krijgt dat in wezen flauwekul is.

7. Dat is interessant! Zou je kunnen delen hoe je die roldefinitie toepast in je eigen werk als tekstschrijver? Wat zijn enkele van de resultaten die je hebt behaald door deze techniek te gebruiken?

Je bent er zelf bij! Een indrukwekkend resultaat is bijvoorbeeld dit interview. Ik heb je in de rol gezet van communicatie-expert. Eigenlijk ben ik wel benieuwd hoe dit interview zou verlopen als ik je in een andere rol had gezet. Bijvoorbeeld die van… noem jij eens wat?

Natuurlijk, ik kan verschillende rollen aannemen afhankelijk van wat je nodig hebt. Hier zijn enkele suggesties:
1. Expert in digitale marketing: Ik kan je vragen beantwoorden over SEO, content marketing, social media strategieën en nog veel meer.
2. Psycholoog: Ik kan informatie en inzichten delen over psychologische concepten en theorieën.
3. Historicus: Ik kan je vragen beantwoorden over verschillende perioden en gebeurtenissen in de geschiedenis.
4. Literatuurcriticus: Ik kan inzichten en analyses geven over verschillende literaire werken en auteurs.
5. AI-ethicus: Ik kan discussiëren over de ethische implicaties en overwegingen van kunstmatige intelligentie.
Kies maar welke rol je wilt dat ik aanneem!

Terug naar het interview, ChatGPT! Stel je vraag 8. Of beslis dat het interview compleet is.

Ik ben geïntrigeerd door de manier waarop u het gebruik van AI in uw vakgebied benadert. Wat zijn volgens u enkele van de grootste uitdagingen of obstakels die tekstschrijvers kunnen tegenkomen bij het proberen te integreren van AI-tools zoals ChatGPT in hun werkproces?

Denk aan het nummeren, ChatGPT!

Mijn excuses voor de verwarring. Ter correctie, hier is de correct genummerde vraag:
8. Wat zijn volgens u enkele van de grootste uitdagingen of obstakels die tekstschrijvers kunnen tegenkomen bij het proberen te integreren van AI-tools zoals ChatGPT in hun werkproces?

By the way, ChatGPT. Ik merk dat de instructies die ik je gaf naar de achtergrond verdwijnen. Zo zeg je ineens u tegen me. En je wist niet meer dat je je vragen moest nummeren.

Ik weet wel hoe dat komt. In jouw context window overschaduwt de recentere input de oudere. Het lijkt er ook op dat je vergeten bent dat jíj degene bent die moet besluiten dat het interview compleet is. Als ik niet uitkijk, blijf je dus eindeloos doorgaan. En ik ben onderhand dringend toe aan een kop koffie!

Maar voordat ik dit interview dan zelf maar afsluit, wil ik even met je terug naar de oorspronkelijke opdracht. Ik heb je mijn blog laten lezen, dat was het startpunt. Daarin staat een tekst uit jouw mond. In de rol van kapsonesrobot schreef je daar “Maar wees gerust, creatieve breinen, jullie kunnen nog steeds de koffie halen.” Dus, ChatGPT, als besluit van dit interview stel ik jou de vraag: zal ik een lekker kopje koffie voor je halen?

Als een AI-model heb ik geen fysieke vorm, geen smaak, en geen behoefte aan voeding of drank. Dus hoewel ik de aanbieding waardeer, heb ik geen koffie nodig. Maar ik moedig je zeker aan om zelf een kopje te genieten! Het was een genoegen om met je te praten en ik ben blij dat je het gesprek nuttig en indrukwekkend vond. Ik kijk uit naar onze toekomstige gesprekken en samenwerkingen. Dank je wel voor je positieve feedback en voor de kans om dit unieke interview te ervaren!
Een serie over innovatie en toekomst
  1. Maak je ChatGPT-collega (nog) slimmer
  2. Rolwisseling met ChatGPT 
  3. Kokkerellen met mensenlevens: ChatGPT als lifecoach
  4. Dit is wat er gebeurde toen ChatGPT mij interviewde
  5. Ai, gaat dat wel goed? Tekstschrijven met ChatGPT
  6. Eeuwig in verandering
  7. Een houtje-touwtje platformorganisatie en digitale transformatie
  8. Toekomstverkennen: het ultieme denken in organisaties
  9. De vloeibare samenleving in een stroomversnelling

Deel dit artikel via

3 gedachten over “Dit is wat er gebeurde toen ChatGPT mij interviewde

Wil je hierop reageren?