Organisatieverkenning

Je organisatie moet zich heroriënteren in een snel veranderende omgeving. In samenwerking met stakeholders gaan jullie taaie maatschappelijke vraagstukken te lijf. Maar zitten jullie met hen op dezelfde bladzijde? En kunnen je medewerkers de turbulentie eigenlijk wel behappen?

Verandering

Een koerswijziging is een nieuw begin. Maar als je de geschiedenis van een organisatie negeert, zal de nieuwe orde geen wortel schieten. Logica, gebeurtenissen en relaties uit het verleden blijven dan onderhuids broeiend de dienst uitmaken. Ook als niemand ze meer benoemt en nieuwe medewerkers er geen weet van hebben.

De toekomst krijgt de ruimte na een vruchtbare gedachtewisseling tussen medewerkers, management en stakeholders. Deze mentale ontmoeting, die zowel gaat over de inhoud als over de beleving, vormt een ondergrond waarin de nieuwe koers kan wortelen. Het wordt duidelijk welke nieuwe rollen en taken er in de nieuwe werkelijkheid zijn ontstaan en welke spelers die het beste op zich kunnen nemen.

Wat doet een organisatieverkenner?

Als organisatieverkenner ga ik op onderzoek uit voor opdrachtgevers die tactische en strategische uitdagingen voor de kiezen krijgen of strategische kansen willen onderzoeken. Ik help het management om de noodzakelijke denkprocessen in hun organisatie op gang te brengen. Daarvoor verdiep ik mij in de materie en indien nodig interview ik interne en externe stakeholders. Zo komt het vraagstuk genuanceerd en in al zijn dimensies in beeld.

Van die verkenningstocht doe ik verslag in een prettig leesbare en helder gestructureerde tekst. Ik benader de kwestie vanuit diverse invalshoeken, waarbij ik in ieder geval historische, psychologisch/onderwijskundige en bedrijfskundige brillen op zal zetten. Ik wijs op partronen en dwarsverbanden. Waar mogelijk onderbouw ik dit met theorie en geef ik leessuggesties voor wie zich nader wil verdiepen in bepaalde onderwerpen. Ik gebruik technieken uit storytelling om nieuwe inzichten te kaderen. Vanzelfsprekend kan ik mijn bevindingen ook delen in presentaties, die zijn afgestemd op de toehoorders.

Een organisatieverkenning zet stippen voorbij de horizon. Dat geeft hoop voor de onzekere toekomst.

Wil je mij als organisatieverkenner inzetten om een vraagstuk uit te pluizen?